สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (Private Dentist Association of Thailand)ข่าวสาร : Re: การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ การประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
[24/11/2017 15:51:26]
ข่าวสาร : Re: หลักสูตรการใช้งาน Rotary Endodontics สำหรับทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ ฯ
[24/11/2017 15:50:50]
ข่าวสาร : Re: หลักสูตร Intermediated Advance Surgical Implantology Course
[24/11/2017 15:50:11]
ข่าวสาร : Re: ท่านเตรียมพร้อมหรือยัง? พรบ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตี พ.ศ. 2559
[24/11/2017 15:49:37]
ข่าวสาร : Re: THAI-GETMAN BASIC IMPLANTOLOGY COURSE รุ่นที่ 2
[24/11/2017 15:49:09]
ข่าวสาร : Re: แจ้งการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี และ การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560
[24/11/2017 15:48:15]
ข่าวสาร : Re: Human Cadaver Course : Advenced Surgical Implantology Course
[24/11/2017 15:47:23]
ข่าวสาร : Re: เปิดรับสมัครทันตแพทย์ตรวจสุขภาพช่องปากกับคอลเกต
[24/11/2017 15:45:54]
ข่าวสาร : Re: เปิดรับสมัครทันตแพทย์ตรวจสุขภาพช่องปากกับคอลเกต
[23/11/2017 16:22:07]
ข่าวสาร : Re: เปิดรับสมัครทันตแพทย์ตรวจสุขภาพช่องปากกับคอลเกต
[23/11/2017 16:21:24]
ข่าวสาร : Re: Human Cadaver Course : Advenced Surgical Implantology Course
[23/11/2017 16:20:35]
ข่าวสาร : Re: Human Cadaver Course : Advenced Surgical Implantology Course
[23/11/2017 16:19:52]
ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก : Re: แผ่นตะกั่ว และกระจกป้องกันรังสี
[23/11/2017 16:18:37]
ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก : Re: แผ่นตะกั่ว และกระจกป้องกันรังสี
[23/11/2017 16:17:59]
ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก : Re: แผ่นตะกั่ว และกระจกป้องกันรังสี
[23/11/2017 16:16:46]
ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก : Re: เซ้งคลินิกทันตกรรม ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมดำเนินการได้เลย
[22/11/2017 23:21:16]
ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก : เซ้งคลินิกทันตกรรม ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมดำเนินการได้เลย
[21/11/2017 23:07:23]
ซื้อ - ขาย อุปกรณ์ และ คลินิก : ด่วน!!!!! เซ้ง คลินิก ทันตกรรม อุปกรณ์ และเครื่อง CT scan ซอยสุขุมวิท 23
[20/11/2017 19:47:46]
รับสมัครทันตแพทย์ : ด่วน...รับสมัครทันตแพทย์ Full time หัวหิน ประกัน 100,000 บาท/เดือน มีที่พักให้
[19/11/2017 14:06:07]
รับสมัครทันตแพทย์ : โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี รับสมัครทันตแพทย์
[15/11/2017 20:26:29]


MESSAGE FROM TPDA PRESIDENT

วารสารงานสมาคมฯ